خرید جم براول استارز

فروش ویژه
جم ها با ارزش ترین منبع در Brawl Stars هستند. از آنها برای خرید Brawlers جدید، پوسته ها، پیشنهادات ویژه، پین ها، تلاش های چالشی اضافی و موارد دیگر استفاده کنید! شما می توانید Gems را در مسیرهای Brawl Pass پیدا کنید و همچنین می توانید آنها را از این فروشگاه خریداری کنید.

109,000 تومان

(0)
فروش ویژه
با خرید براول پس براول استارز Brawl Pass با ایدی

549,000 تومان

(0)
فروش ویژه
خرید 2200 جم بازی براول استارز با ایدی اکانت

5,499,000 تومان

(0)
فروش ویژه
خرید 1045 جم بازی براول استارز با ایدی اکانت

2,745,000 تومان

(0)
فروش ویژه
خرید 396 جم بازی براول استارز با ایدی اکانت

1,095,000 تومان

(0)
فروش ویژه
خرید 187 جم بازی براول استارز با ایدی اکانت

549,000 تومان

(0)
فروش ویژه
خرید 88 جم بازی براول استارز با ایدی اکانت

274,900 تومان

(0)